欢迎访问过程工程学报, 今天是

往届编委会

 •  

  《过程工程学报》第五届编委会

  The Fifth Editorial Board of the Chinese Journal of Process Engineering

  主编 Editor-in-Chief

  张锁江 Suojiang ZHANG

  副主编 Associate Editors  (按姓名拼音排序, Alphabetical order by name)

  陈运法 Yunfa CHEN

  马紫峰 Zifeng MA

  朱庆山 Qingshan ZHU

      Wei GE

  张香平 Xiangping ZHANG

  朱为宏 Weihong ZHU

  巩金龙 Jinlong GONG

  顾问编委 Advisors  (按姓名拼音排序, Alphabetical order by name)

      Jian CHEN

  刘会洲 Huizhou LIU

  谭天伟 Tianwei TAN

  费维扬 Weiyang FEI

  刘中民 Zhongmin LIU

  徐春明 Chunming XU

  韩布兴 Buxing HAN

      Feng QIAN

      Tao ZHANG

  李洪钟 Hongzhong LI

  任其龙 Qilong REN

      Yi ZHANG

  李静海 Jinghai LI

  编委 Members  (按姓名拼音排序, Alphabetical order by name)

  曹宏斌 Hongbin CAO

  李建荣 Jianrong LI

  孙林兵 Linbing SUN

  曹吉林 Jilin CAO

  李晋平 Jinping LI

  童张法 Zhangfa TONG

      Rong CAO

      Jun LI

      Feng WANG

  陈光进 Guangjin CHEN

  李俊华 Junhua LI

      Yong WANG

  陈光文 Guangwen CHEN

  李敏杰 Minjie LI

  王海辉 Haihui WANG

  陈国华 Guohua CHEN

  李先锋 Xianfeng LI

      Hua WANG

  程芳琴 Fangqin CHENG

  李小年 Xiaonian LI

  王键吉 Jianji WANG

  初广文 Guangwen CHU

  李小森 Xiaosen LI

  王军武 Junwu WANG

  褚良银 Liangyin CHU

  李映伟 Yingwei LI

      Wei WANG

  丁运生 Yunsheng DING

  刘国柱 Guozhu LIU

  王延吉 Yanji WANG

  顾彦龙 Yanlong GU

  刘海超 Haichao LIU

  王兆文 Zhaowen WANG

  郭少军 Shaojun GUO

  刘洪来 Honglai LIU

  魏子栋 Zidong WEI

  郭占成 Zhancheng GUO

      Ye LIU

      Zhong XIN

  Brian Arthur GRIMES

  刘幽燕 Youyan LIU

  邢华斌 Huabin XING

  韩一帆 Yifan HAN

  刘植昌 Zhichang LIU

  邢卫红 Weihong XING

  Christopher HARDACRE

  刘志敏 Zhimin LIU

  徐建鸿 Jianghong XU

  Do-Hoon HWANG

  陆盈盈 Yingying LU

  许光文 Guangwen XU

  黄延强 Yanqiang HUANG

      Chao LU

  徐铜文 Tongwen XU

  纪红兵 Hongbing JI

  骆广生 Guangsheng LUO

  闫学海 Xuehai YAN

  贾永忠 Yongzhong JIA

  马光辉 Guanghui MA

      Chao YANG

  江河清 Heqing JIANG

      Xiang MA

      Ning YANG

  江莉龙 Lilong JIANG

  马晓迅 Xiaoxun MA

  尹双凤 Shuangfeng YIN

  金万勤 Wanqin JIN

  马新宾 Xinbin MA

  元英进 Yingjin YUAN

      Chun LI

  牟天成 Tiancheng MU

  张艳锋 Yanfeng ZHANG

  李春山 Chunshan LI

      Tao QI

      Ling ZHAO

  李春忠 Chunzhong LI

  邱介山 Jieshan QIU

  仲崇立 Chongli ZHONG

  李福伟 Fuwei LI

  任钟旗 Zhongqi REN

      Zhen ZHOU

  李浩然 Haoran LI

  佘远斌 Yuanbin SHE

  青年编委 Young Editorial Board Members  (按姓名拼音排序, Alphabetical order by name)

     Chun CHANG

     Bo JIN

     Hui YANG

     Wei CHEN

     Cheng LIAN

     Qi YANG

  楚化强 Huaqiang CHU

  刘公平Gongping LIU

  么依民 Yimin YAO

  崔国凯 Guokai CUI

  刘贺磊 Helei LIU

  曾令兴Lingxing ZENG

  邓久帅 Jiushuai DENG

     Zhuang LIU

     Lei ZHANG

  刁增辉 Zenghui DIAO

  申威峰 Weifeng SHEN

  张雯翔 Wenxiang ZHANG

  丁良鑫 Liangxin DING

  王成秀 Chengxiu WANG

     Xin ZHANG

  范利武 Liwu FAN

  王艳磊 Yanlei WANG

     Xiong ZHANG

     Xin FENG

     Yue WANG

  赵洪亮 Hongliang ZHAO

  谷云庆 Yunqing GU

  王占军 Zhanjun WANG

     Qiang ZHOU

  韩京龙 Jinglong HAN

  薛智敏 Zhimin XUE

     Xing ZHU

     Qian HE

  杨贵东 Guidong YANG

  邹伟欣 Weixin ZOU
  《过程工程学报》第四届编辑委员会(2017.5-2021,8)


  主编

  张锁江

  中国科学院过程工程研究所

  副主编(按姓名拼音排序)

  陈运法

  葛 

  巩金龙

  中国科学院过程工程研究所

  中国科学院过程工程研究所

  天津大学

  马紫峰

  齐 

  张香平

  上海交通大学

  中国科学院过程工程研究所

  中国科学院过程工程研究所

  朱庆山

  朱为宏

   

  中国科学院过程工程研究所

  华东理工大学

   

  顾问编委 (按姓名拼音排序)

  费维扬

  韩布兴

  李洪钟

  清华大学

  中国科学院化学研究所

  中国科学院过程工程研究所

  李静海

  刘会洲

  刘中民

  中国科学院过程工程研究所

  中国科学院过程工程研究所

  中国科学院大连化学物理研究所

  钱 

  谭天伟

  张 

  华东理工大学

  北京化工大学

  中国科学院大连化学物理研究所

  张 

   

  中国科学院过程工程研究所

   

   

  编委 (按姓名拼音排序)

  曹宏斌

  曹吉林

  曹 

  中国科学院过程工程研究所

  河北工业大学

  中国科学院福建物质结构研究所

  陈光进

  陈光文

  陈国华

  中国石油大学(北京)

  中国科学院大连化学物理研究所

  香港科技大学

  陈 

  程芳琴

  褚良银

  江南大学

  山西大学

  四川大学

  丁运生

  顾彦龙

  郭占成

  合肥工业大学

  华中科技大学

  北京科技大学

  Brian Arthur GRIMES

  韩一帆

  Christopher HARDACRE

  挪威科技大学

  华东理工大学

  曼彻斯特大学

  Do-Hoon HWANG

  纪红兵

  贾永忠

  釜山大学

  中山大学

  中国科学院青海盐湖研究所

  江河清

  金万勤

  李 

  中国科学院青岛生物能源与过程研究所

  南京工业大学

  北京理工大学

  李春山

  李春忠

  李福伟

  中国科学院过程工程研究所

  华东理工大学

  中国科学院兰州化学物理研究所

  李浩然

  李建荣

  李晋平

  浙江大学

  北京工业大学

  太原理工大学

  李 

  李俊华

  李敏杰

  厦门大学

  清华大学

  中国计量大学

  李小年

  李小森

  练国平

  浙江工业大学

  中国科学院广州能源研究所

  联合利华英国总部

  刘海超

  刘洪来

  刘 

  北京大学

  华东理工大学

  华东师范大学

  刘幽燕

  刘志敏

  陆盈盈

  广西大学

  中国科学院化学研究所

  浙江大学

  骆广生

  马光辉

  马晓迅

  清华大学

  中国科学院过程工程研究所

  西北大学

  马新宾

  牟天成

  邱介山

  天津大学

  中国人民大学

  北京化工大学

  任其龙

  佘远斌

  童张法

  浙江大学

  浙江工业大学

  广西大学

  王海辉

  王 

  王键吉

  华南理工大学

  昆明理工大学

  河南师范大学

  王军武

  王 

  王延吉

  中国科学院过程工程研究所

  中国科学院过程工程研究所

  河北工程大学

  王兆文

  魏子栋

  辛 

  东北大学

  重庆大学

  华东理工大学

  邢华斌

  邢卫红

  徐春明

  浙江大学

  南京工业大学

  中国石油大学

  徐铜文

  闫学海

  杨 

  中国科技大学

  中国科学院过程工程研究所

  中国科学院过程工程研究所

  杨 

  尹双凤

  元英进

  中国科学院过程工程研究所

  湖南大学

  天津大学

  张艳锋

  赵 

  仲崇立

  北京大学

  华东理工大学

  北京化工大学

  周 

   

   

  南开大学

   

   

   


  《过程工程学报》第三届编辑委员会(2010-2017.4)

   
   
  顾问编委
   
   
   
  E. S. Lee          
  F. Lawson
  陈家镛(CHEN Jia-yong)
  江 雷(JIANG Lei)
  柯家骏(KE Jia-jun)
  李洪钟(LI Hong-zhong)
  李静海(LI Jing-hai)
  刘会洲(LIU Hui-zhou)
  谢裕生(XIE Yu-sheng)
  许志宏(XU Zhi-hong)
  张 懿(ZHANG Yi)
  主编
   
   
   
  张锁江(ZHANG Suo-jiang)
   
   
  副主编
   
   
   
  陈运法(CHEN Yun-fa)
  从威(CONG Wei)
  高士秋(GAO Shi-qiu)
  毛在砂(MAO Zai-sha)
  朱庆山(ZHU Qing-shan)
   
   
  特邀编委
   
   
   
  Alan Hatton
  Brian McNeil
  Hsiaotao Bi
  Jim Avraamides
  Jingxu Zhu
  J. R. Grace
  Jonathan Seville
  K. Kitagawa
  L. S. Fan
   
  编委
   
   
   
  曹吉林(CAO Ji-lin)
  柴立元(CAI Li-yuan)
  陈初升(CHEN Chu-sheng)
  陈洪章(CHEN Hong-zhang)
  陈 坚(CHEN Jian)
  杜冠华(DU Guan-hua)
  樊栓狮(FAN Quan-shi)
  葛 蔚(GE Wei)
  郭占成(GUO Zhan-cheng)
  韩布兴(HAN Bu-xing)
  何冰芳(HE Bing-fang)
  贺鹤勇(HE He-yong)
  何鸣鸿(HE Ming-hong)
  惠建斌(HUI Jian-bin)
  胡国华(HU Guo-hua)
  蒋开喜(JIANG Kai-xi)
  李伯耿(LI Bo-geng)
  李小斌(LI Xiao-bin)
  李星国(LI Xing-guo)
  李亚栋(LI Ya-dong)
  林伟刚(LIN Wei-gang)
  刘春朝(LIU Chun-chao)
  刘德华(LIU De-hua)
  刘洪来(LIU Hong-lai)
  刘振宇(LIU Zhen-yu)
  刘  铮(LIU Zheng)
  陆小华(LU Xiao-hua)
  鲁雄刚(LU Xiong-gang)
  骆广生(LUO Guang-sheng)
  吕清刚(LV Qing-gang)
  马光辉(MA Guang-hui)
  潘文霞(PAN Wen-xia)
  潘  伟(PAN Wei)
  齐 涛(QI Tao)
  苏志国(SU Zhi-guo)
  孙 彦(SUN Yan)
  谭天伟(TAN Tian-wei)
  田 禾(TIAN He)
  王 丹(WANG Dan)
  王鸿飞(WANG Hong-fei)
  王 平(WANG Ping)
  魏东芝(WEI Dong-zhi)
  魏 飞(WEI Fei)
  温 浩(WEN Hao)
  吴  锋(WU Feng)
  席  真(XI Zhen)
  谢建新(XIE Jian-xin)
  邢建民(XING Jian-min)
  修志龙(XIU Zhi-long)
  许光文(XU Guang-wen)
  许 平(XU Ping)
  严纯华(YAN Chun-hua)
  杨 超(YANG Chao)
  杨 敏(YANG Min)
  阳永荣(YANG Yong-rong)
  袁方利(YUAN Fang-li)
  元英进(YUAN Ying-jin)
  袁章福(YUAN Zhang-fu)
  张洪勋(ZHANG Hong-xun)
  张伟刚(ZHANG Wei-gang)
  张泽廷(ZHANG Ze-ting)
  翟玉春(ZHAI Yu-chun)
  钟  宏(ZHONG Hong)
  赵由才(ZHAO You-cai)
  朱以华(ZHU Yi-hua)
     《过程工程学报》第二届编辑委员会(2004~2009)

   
  顾问编委
   
   
   
  E. S. Lee                   F. Lawson
  陈家镛(CHEN Jia-yong)
  郭慕孙(Mooson Kwauk)
  柯家骏(KE Jia-jun)
  李静海(LI Jing-hai)
  毛铭华(MAO Ming-hua)
  邵象华(SHAO Xiang-hua)
  魏寿昆(WEI Shou-kun)
  谢裕生(XIE Yu-sheng)
  许志宏(XU Zhi-hong)
  张 懿(ZHANG Yi)
   
  主编
   
  常务副主编
   
  刘会洲(LIU Hui-zhou)
  戴学刚(DAI Xue-gang)
  副主编
   
   
   
  陈运法(CHEN Yun-fa)
  从威(CONG Wei)
  高士秋(GAO Shi-Qiu)
  毛在砂(MAO Zai-sha)
  伍志春(WU Zhi-chun)
  朱庆山(ZHU Qing-shan)
  特邀编委
   
   
   
  Alan Hatton
  Brian McNeil
  Hsiaotao Bi
  Jim Avraamides
  Jingxu Zhu
  J. R. Grace
  Jonathan Seville
  M. Hasatani
  L. S. Fan
   
  编委
   
   
   
  陈初升(CHEN Chu-sheng)
  陈洪章(CHEN Hong-zhang)
  陈 坚(CHEN Jian)
  杜冠华(DU Guan-hua)
  樊栓狮(FAN Shuan-shi)
  郭占成(GUO Zhan-cheng)
  韩布兴(HAN Bu-xing)
  贺鹤勇(HE He-yong)
  何鸣鸿(HE Ming-hong)
  惠建斌(HUI Jian-bin)
  胡国华(HU Guo-hua)
  蒋开喜(JIANG Kai-xi)
  江 雷(JIANG Lei)
  李伯耿(LI Bo-geng)
  李星国(LI Xing-guo)
  李亚栋(LI Ya-dong)
  林伟刚(LIN Wei-gang)
  刘春朝(LIU Chun-chao)
  刘德华(LIU De-hua)
  刘洪来(LIU Hong-lai)
  刘振宇(LIU Zhen-yu)
  刘  铮(LIU Zheng)
  陆小华(LU Xiao-hua)
  骆广生(LUO Guang-sheng)
  吕清刚(LV Qing-gang)
  马光辉(MA Guang-hui)
  潘  伟(PAN Wei)
  潘文霞(PAN Wen-xia)
  齐 涛(QI Tao)
  苏志国(SU Zhi-guo)
  孙 彦(SUN Yan)
  谭天伟(TAN Tian-wei)
  田 禾(TIAN He)
  王 丹(WANG Dan)
  王鸿飞(WANG Hong-fei)
  王 平(WANG Ping)
  魏东芝(WEI Dong-zhi)
  魏 飞(WEI Fei)
  温 浩(WEN Hao)
  吴 锋(WU Feng)
  席  真(XI Zhen)
  谢建新(XIE Jian-xin)
  许 平(XU Ping)
  严纯华(YAN Chun-hua)
  杨 超(YANG Chao)
  杨 敏(YANG Min)
  阳永荣(YANG Yong-rong)
  元英进(YUAN Ying-jin)
  袁章福(YUAN Zhang-fu)
  张洪勋(ZHANG Hong-xun)
  张锁江(ZHANG Suo-jiang)
  张伟刚(ZHANG Wei-gang)
  张廷泽(ZHANG Ting-ze)
  翟玉春(ZHAI Yu-chun)
  赵由才(ZHAO You-cai)
   
   


  《过程工程学报》第一届编辑委员会(2001~2003)

   
  顾问编委
   
   
   
  E. S. Lee          
  F. Lawson
  陈家镛
  郭慕孙
  柯家骏
  毛铭华
  邵象华
  魏寿昆
  谢裕生
  许志宏
   
  主编
   
  常务副主编
   
  李静海
  夏光
  副主编
   
   
   
  陈运法
  从威
  伍志春
  毛在砂
  姚建中
   
   
  特邀编委
   
   
   
  Alan Hatton
  Brian McNeil
  Jim Avraamides
  Jingxu Zhu
  Jonathan Seville
  J. R. Grace
  L. S. Fan
  M. Hasatani
   
   
  编委
   
   
   
  陈超群
  陈洪章
  陈 坚
  储少军
  邓金根
  杜冠华
  郭占成
  韩布兴
  何鸣鸿
  何小荣
  胡国华
  惠建斌
  蒋开喜
  李伯耿
  李纪国
  李星国
  李亚栋
  林伟刚
  刘德华
  刘洪来
  刘会洲
  刘振宇
  刘  铮
  陆小华
  潘  伟
  宋文立
  苏志国
  孙 彦
  谭天伟
  唐 清
  田 禾
  王身国
  王渭池
  王子健
  魏东芝
  魏 飞
  温 浩
  许 平
  严纯华
  杨万泰
  阳永荣
  元英进
  袁章福
  翟玉春
  张凤宝
  张洪勋
 • 发布日期:2017-03-10 浏览: 7485